OBSnaturforside
friluftsraadet.dkdanske-dyr.dk
  Udskriv Sagt om OBSnatur Hvad er OBSnatur? Kontakt Presse

Fugletælling 07
Alle Naturjagter
Forum
Galleri
 


Børnehaven tæller fugle

Udarbejdet af Eilif Laursen & Susanne Høvsgaard, Børnehaven Labyrinten, Gadbjerg

Overordnet mål

At børnene kikker på fuglene og lærer dem at kende 

Beskrivelse af aktiviteterne
 • Vi fodrer fugle i haven. Vi ser på foderet og laver selv foderblandinger (se mere her)
 • Vi skal deltage i Den store Vinterfugletælling arrangeret af OBSnatur og DOF
 • Vi skal tælle fuglene, vi ser på foderbrættet og i haven og indberette dette på Internettet, hvor vi også følger andres optællinger af fugle i hele Danmark
 • Vi skal på tur i skoven og se på vores fuglekasse og der, hvor fuglene lever
 • Vi synger og dramatiserer sanglege (Højt på en gren en krage, Jeg er en lille
  undulat)(se flere forslag her)
 • I motorik leger vi forskellige fugle - bruger arme til at flyve, går som en stork, løber som en struds, hvem kommer højest op i ribberne som "fuglekongen"?
 • Vi farvelægger tegninger fra OBSnatur (find dem her)
 • Vi laver fugle i ler - brænder dem på bål i dåser fyldt med savsmuld
 • Vi tegner fugle med trækul (fra bålet)

 

 

 

Barnets alsidige personlighedsudvikling

Børnene bliver mere opmærksomme på sig selv og andre, når de skal se på fugle

Sociale kompetencer

Børnene skal samarbejde om projektet, fortælle og lytte til hinanden. Drama styrker sociale kompetencer. 

Sprog

Børnene skal lytte til det, der bliver fortalt om fuglen og læst op. De skal fortælle om deres oplevelser og iagttagelser. De får større viden og mere at snakke om med andre børn, forældre og personale. Tællingen styrker deres talforståelse.

Krop og bevægelse

Når man skal kikke på fugle, bruger børnene deres øjne, ører og krop. God sansestimulation. Fuglene kommer ikke kun til os - vi skal ud, hvor fuglene er. Godt til sanseintegration at færdes på skovbund. 

Naturen og naturfænomener

Hvis man lærer at kende forskel på nogle af fuglene, bliver det meget sjovere at være i naturen. De lærer om fuglenes adfærd, foder og levesteder. 

Kulturelle udtryksformer og værdier

Højtlæsning og fortælling. Drama.
Ler, tegning og maling

 

Fra Naturvejleder Christa Baagøe har vi fået denne fine ide:

Alle kneb gælder, når man skal lære fra sig.
så jeg har brugt de dejlige årsplakater på en lidt utraditionel måde.
Jeg klipper fuglene ud af plakaterne, laminerer dem, og sætter dem på vinduet i børnehøjde. De kan hermed bruges igen og igen år efter år under fugletællingen.
 
Det er en rigtig god måde for børnene at lære fugle på. De finder hurtigt fuglen de har set. Man skal kun hænge få fugle op, og kun de fugle som man ved, kommer i området.
Succesoplevelse!!!


 

 

 

 

 

OBSnatur er udviklet af ConDidact og Friluftsrådet, i samarbejde med: Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Verdensnaturfonden WWF