OBSnaturforside
friluftsraadet.dkdanske-dyr.dk
  Udskriv Sagt om OBSnatur Hvad er OBSnatur? Kontakt Presse

Fugletælling '10
Alle Naturjagter
Forum
Galleri
 

Hvordan laver vi et godt levested for fuglene?

I kan tale om hvilke krav, fuglene stiller til deres levested, og hvordan I forbedrer deres forhold i jeres område.

elevsiderne er der billeder, som I kan tale om. Eleverne kan beskrive, hvad de ser på billedet fx

  • hvad karakteriserer området?
  • er der nogle planter, I kender?
  • kender I et sted, der ser sådan ud?
  • hvordan kommer et område til at se sådan ud?
  • er der mange eller få dyr i sådan et område?
  • hvilke dyr lever der?
  • er der områder, der ikke er dyrevenlige?

Er der noget I kan gøre for at forbedre dyrenes, herunder fuglenes, levevilkår i jeres lokalområde?

I kan tale om forskellige naturtyper (ukrudtsmarker, græsplæner, vandhuller….), og hvad de forskellige naturtyper betyder for dyrene.

Og hvad med sprøjtegift – er fuglene ikke ligeglade med det, det går jo kun ud over de små dyr?

I kan også tale om redekasser, og hvad de betyder for fuglene.

Lav en handlingsplan for, hvordan I kan forbedre fuglenes forhold i jeres nærområde.

 

 OBSnatur er udviklet af ConDidact og Friluftsrådet, i samarbejde med: Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Verdensnaturfonden WWF