OBSnaturforside
friluftsraadet.dkdanske-dyr.dk
  Udskriv Sagt om OBSnatur Hvad er OBSnatur? Kontakt Presse

Fugletælling '10
Alle Naturjagter
Forum
Galleri
 

Arbejdsspørgsmål for fugleeksperter


1. Beskriv fuglens udseende

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Er der forskel på han og hun?

__________________________________________________________________________


3. Er der fugle, der ligner?

__________________________________________________________________________


4. Kender I fugle, der er i familie med arten?

__________________________________________________________________________


5. Hvor i verden findes arten?

__________________________________________________________________________

6. Hvordan er fuglens sang?

__________________________________________________________________________

 

7. Er de danske fugle træk- eller standfugle?

__________________________________________________________________________


8. Kommer der trækgæster til Danmark om vinteren, og hvor kommer de i givet fald fra?

__________________________________________________________________________


9. Hvad lever fuglen af, og er det det samme sommer og vinter?

__________________________________________________________________________


10. Hvor bygger fuglen rede?

__________________________________________________________________________


11. Hvilke krav stiller fuglen til sit levested?

__________________________________________________________________________


12. Har fuglen det godt i Danmark, eller er den truet?

__________________________________________________________________________

 

13.

__________________________________________________________________________

 

14.

__________________________________________________________________________

 

 OBSnatur er udviklet af ConDidact og Friluftsrådet, i samarbejde med: Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Verdensnaturfonden WWF