OBSnaturforside
friluftsraadet.dkdanske-dyr.dk
  Udskriv Sagt om OBSnatur Hvad er OBSnatur? Kontakt Presse

Fugletælling '10
Alle Naturjagter
Forum
Galleri
 

En klasse fuld af fugleeksperter

I forløbet kan I sætte fokus på ugens fugl og gå nærmere ind i denne arts kendetegn, levevis osv.

Eleverne bliver specialister på hver deres fugleart - de forbereder og afholder præsentationer for de andre, hvor de fortæller om deres fugl. Hvis I har et skab med udstoppede fugle, er her en god lejlighed til at få dem frem i lyset.

Afhængig af hvilket klassetrin man har med at gøre, kan mængden af detaljer varieres. Her er punkter, som eleverne kan fortælle om. I kan sikkert selv finde på mange flere:

1. Beskriv fuglens udseende
2. Er der forskel på han og hun?
3. Er der fugle, der ligner?
4. Kender I fugle, der er i familie med arten?
5. Hvor i verden findes arten?
6. Hvordan er fuglens sang?
7. Er de danske fugle træk- eller standfugle?
8. Kommer der trækgæster til Danmark om vinteren, og hvor kommer de i givet fald fra?
9. Hvad lever fuglen af, og er det det samme sommer og vinter?
10. Hvor bygger fuglen rede?
11. Hvilke krav stiller fuglen til sit levested?
12. Har fuglen det godt i Danmark, eller er den truet?

Arbejdsspørgsmålene er også samlet på elevsiden

I kan læse mere om de mest almindelige fugle her, hvor der også er link til flere oplysninger hos dof.dk og danske-dyr.dk

 

 OBSnatur er udviklet af ConDidact og Friluftsrådet, i samarbejde med: Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Verdensnaturfonden WWF